Palárikova Raková je pre obec Raková nie len divadelnou prehliadkou, ale zároveň oslavou narodenia Jána Palárika, najvýznamnejšieho rakovského rodáka, ktorého význam presiahol i hranice Slovenska. Preto v tieto dni prebiehajú v obci viaceré podujatia.

V tomto roku sa počas Palárikovej Rakovej rozbehli hneď dve významné aktivity. V rámci spolupráce s poľskými priateľmi prebehlo úvodné stretnutie v rámci projektu Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa. Druhou, nie menej dôležitou aktivitou je začatie stavebných prác na výstavbe Námestia Jána Palárika a regenerácii verejných priestranstiev v centre obce Raková.

Otvorenie Palárikovej Rakovej v tradičnom duchu

Privítanie divadelníkov starostom obce Raková Antonom Heglasom prebehlo v priestoroch obecného úradu. Privítania sa zúčastnili zástupcovia súťažných divadelných súborov, krajanský divadelný súbor VHV Stará Pazova zo Srbskej Vojvodiny, organizátori podujatia a skupina starostov a hostí zo združenia Životnými cestami Jána Palárika.

Program pokračoval slávnostným sprievodom k miestu, kde stál rodný dom Jána Palárika. Tu starosta obce Anton Heglas predniesol krátky prejav. Účastníci položili vence a kytice k pamätnej tabuli za spevu Rakovanky a sprievod pokračoval do kostola Narodenia Panny Márie na slávnostnú svätú omšu. Po skončení pobožnosti sa účastníci zhromaždili pred kostolom, kde Juraj Blanár, predseda ŽSK, Anton Heglas, starosta obce a Roman Skolozdra, správca farnosti slávnostným poklopaním začali výstavbu Námestia Jána Palárika a regeneráciu priestranstiev v centre obce Raková.

Projekt „Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková“

Obec Raková rozbieha ďalší dôležitý rozvojový projekt „Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková“.  Je to vďaka významnému príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a zvyšok dofinancuje obec z vlastných zdrojov.  Dielo v hodnote takmer 417 tisíc Euro  bude realizovať firma Strabag s. r. o..

V rámci projektu bude vybudovaný a zrekonštruovaný chodník po oboch stranách cesty v centre obce s predĺžením do Matúška, lávka pre peších cez Rakovku, a nové Námestie Jána Palárika pred kostolom. V rámci námestia to bude nová komunikácia do materskej školy, spevnená plocha námestia s prvkami drobnej architektúry, verejná zeleň a detské ihrisko. V rámci zrekonštruovanej centrálnej časti obce bude obnovené verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia.

Na takto zrekonštruovanom priestore bude umiestnená i bronzová socha nášho významného rodáka Jána Palárika, na ktorú obec vyhlásila dobrovoľnú verejnú zbierku. Vynovené centrum obce chceme odovzdať do užívania do jedného roka.

V Rakovej sa predstavili divadelníci z Brezna, Vojvodiny i Lipowej

Po slávnostnom otvorení v Kultúrnom dome Jána Palárika vystúpil Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno so súťažným predstavením od Kataríny Mišíkovej „Zabudla som“, ktoré napokon získalo i 1. miesto v súťaži.

V piatok doobeda sa rakovským divákom predstavili malí divadelníci z Lipowej s rozprávkou O princeznej na hrášku a pásmom veľkonočných zvykov. Po ich vystúpení nasledovalo Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy s hrou od Vladimíra Hurbana Vladimírova „Keď vejú jarné víchre“.

Projekt „ Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa“

 Spolupráca Rakovej s poľskou gminou Lipowa prebieha už niekoľko rokov. V snahe o lepšie spoznanie a rozvoj spoločných vzťahov  bol vypracovaný projekt cezhraničnej spolupráce „Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa“ spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Počas Palárikovej Rakovej prebiehala prvá aktivita. Z Lipowej k nám pricestovala delegácia predstaviteľov samosprávy na čele so Stanislavom Caputom, wojtom Gminy a Divadelný krúžok spolu s učiteľmi základnej školy. Poľskí priatelia sa zúčastnili celého programu Palárikovej Rakovej v našej obci, oboznámili sa s činnosťou obce, prezreli si budovu školy, Pamätnú izbu Jána Palárika a spoločne s predstaviteľmi obce diskutovali o možnostiach spolupráce obcí a o ďalšom priebehu projektu.

Výstava a súťaž detskej dramatickej tvorivosti „Ja a divadlo“

Príspevok školských zariadení a škôl združených v Spoločnom školskom úrade Palárikovej Rakovej je už sedem rokov výstava výtvarných prác s názvom „Ja a divadlo“ a tri roky  výstava detských literárnych prác a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. V tomto roku sa výstava uskutočnila v priestoroch vestibulu Kultúrneho domu Jána Palárika a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa uskutoční do konca  mája. Aj takouto formou sa snažíme vštepovať do detskej duše lásku k ochotníckemu divadlu, ako prostriedku na vyjadrenie ich pocitov a spôsobu zmysluplného tvorivého využívania ich voľného času.

Program tohoročnej divadelnej prehliadky  je úspešne naplnený a už dnes vás pozývame na 45. ročník Palárikovej Rakovej, ktorý bude zároveň oslavou 190. výročia narodenia Jána Palárika.

Miroslav Mareček, zástupca starostu