Tradičný Vianočný koncert, ktorý sa v tomto roku konal 26.12.2010 v Kultúrnom dome Jána Palárika bol výnimočný. Súčasťou tejto kultúrnej udalosti bolo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V úvodnej časti vystúpil rakovský rodák Alojz Harant, bývalý operný sólista so svojimi hosťami. Program pokračoval piesňami,  ktorými publiku potešili sestry Mravcové a chrámový spevácky zbor Gaudium z Rakovej pod vedením Zuzany Golisovej.
Pred zaplnenou sálou program pokračoval slávnostným vyhlásením výsledkov volieb. Výsledky komunálnych volieb v obci predniesol Jozef Surovka, predseda miestnej volebnej komisie. Potom nasledovalo zloženie sľubu opätovne zvoleného starostu obce Antona Heglasa a zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Program uzatvorila po prejave starostu pieseň "Tichá noc ...", ktorú si spoločne zaspievali účinkujúci, publikum a novozvolené obecné zastupiteľstvo.