1

Už tradične sa v našej obci Raková organizuje slávnosť pri príležitosti uvítania detí do života. Tento rok sme rodičov a ich ratolesti privítali na obecnom úrade dňa 7. marca 2023.

V slávnostnom príhovore starosta obce Mgr. Anton Heglas zdôraznil potrebu rodičovskej lásky, trpezlivosti a pomoci pre každé dieťa. Zaželal rodičom veľa síl pri starostlivosti o svoje deti a vyjadril presvedčenie, aby obec Raková bola pre deti dobrým a bezpečným miestom pre pekný a naplnený život.

V roku 2022 sa v obci Raková narodilo 43 detí, z toho 18 dievčat a 25 chlapcov.  Najviac detí bolo narodených v mesiacoch január, máj a november. Najčastejšie mená, ktoré svojim deťom dali rodičia v roku 2022 sú Linda a Sebastián. Zaujímavou informáciou bolo, že pred 100 rokmi, teda v roku 1922 sa narodilo v obci Raková 125 detí.

Na slávnosti boli postupne predstavení najmenší občania obce a po zápise v pamätnej knihe bol odovzdaný deťom a rodičom symbolický darček. Podujatie sprevádzala príhovorom riaditeľka z MŠ Fojstvo, Mgr. Adriana Makuchová a počas slávnostnej chvíle zazneli básne a piesne v podaní detí z MŠ Fojstvo Raková pod vedením pani učiteľky Bc. Michaely Steinigerovej a Dariny Orsághovej.

Želáme Vám milí rodičia, aby dieťa, ktoré držíte v náručí, sprevádzalo po celý život šťastie, zdravie a láska.

Mgr. Anton Heglas, starosta