sirena

Akustické preskúšanie systému varovania - varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky, bude vykonané hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom v piatok 10. marca 2023 o 12,00 hodine.