Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EU. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 446 samospráv, medzi ktoré patrí aj naša obec. Zisťovanie sa koná od 1.2.2023 do 21.7.2023.

V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa  osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa i na príslušného vedúceho pre overenie. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke  ŠÚ SR  www.statistic.sk alebo na tel. čísle 041/511 3229 a 0905 925 932 Ing. Beáta Komačková.

pdfZisťovanie EU SILC