prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 20.02.2023

lokalita: U Kuči, U Kajánka, U Maslíka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 24.02.2023

lokalita: Petrová, Kuchriská