sevak logo

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina oznamujú občanom, že v obci Raková bude prebiehať počas celého mesiaca január/2023 mimoriadny odpis vodomerov.

Prosíme občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste alebo sa nebudú počas dňa nachádzať doma, aby stav vodomera odpísali a umiestnili na viditeľné miesto (napr. nalepiť na poštovú schránku, prípadne na vchodové dvere).