Ďakujeme všetkým občanom obce Raková, že sa spolu s nami prišli rozlúčiť so starým rokom 2022 na Námestie Jána Palárika v Rakovej.
Veselá hudba, vianočný punč a silvestrovský ohňostroj vyčarili všetkým úsmev na tvári a dobrú náladu. Veríme, že toto stretnutie upevnilo v nás pocit priateľstva a blízkosti.
Výťažok z predaja vianočného punču v sume 1035 eur bude použitý na podujatie v našej obci – Deň detí.
Poďakovanie patrí   zamestnancom OÚ v Rakovej, CVČ Raková a OKVS Raková, ktorí vianočný punč pripravili.