odpis vodomerov

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  oznamujú občanom, že v čase od 09.11.2022 do 30.11.2022 bude v obci Raková prebiehať odpis vodomerov.

Prosíme občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste alebo sa nebudú počas dňa nachádzať doma, aby stav vodomera odpísali a umiestnili na viditeľné miesto (napr. nalepiť na poštovú schránku, prípadne na vchodové dvere).

Spoločnosť SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ďakuje za spoluprácu.