velkoobjemový odpad

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková upovedomuje občanov, že v dňoch od 17. - 20. októbra 2022 prebieha zber veľkoobjemového odpadu a to nasledovne:
17.10.2022  (pondelok)    od Blažíčka po Matúška
18.10.2022  (utorok)         centrum, nižný koniec
19.10.2022  (streda)         Fojstvo, smer Zákopčie, Trstená
20.10.2022  (štvrtok)        smer Korcháň