prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfOznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha 12.10.2022

lokality: U Podmoly, Korcháň, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Kohútove, U Špaldoni, Trstená I., Trstená II., U Furmaníka, Kuchriská, Mičkové, U Rafaji, Zavaleniská, Kopčisko, Zahrbik, Bednárka, U Krížka, U Repčáka, U Školníka, Kubriková, Kurajka, Starelina, Kukoľanka, Preláč, Stodolčiska, U Smrečka, Za Groň, U Hura, U Gala, U Maslíka