Obec Raková pripravuje projekt realizácie cyklistickej cesty financovanej z Plánu obnovy. Cyklocesta má hlavne slúžiť ako spôsob dopravy do zamestnania  bez uhlíkovou dopravou. (bicykel, kolobežka a pod.) K podaniu žiadosti o financovanie tohto projektu je potrebné doložiť dotazník pre prieskum dochádzky do zamestnania. Prosíme vás o jeho vyplnenie. Termín uzávierky prieskumu je 10.8.2022. Ďakujeme. 

Dotazník