prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 21.07.2022            lokality: U Kuči, U Maslíka, U Kajánka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 01.08.2022            lokality: U Urbana, Bukovina

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 03.08.2022            lokality: Korcháň, Zavaleniská, U Krížka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 24.08.2022            lokality: U Matysa, U Turiaka, U Miča, U Drozda, U Kukoľa, U Baloňa, U Gala, U Moravčíka