podvody na senioroch

Nakoľko v posledných týždňoch v okrese Čadca  dochádza zo strany  doposiaľ neznámeho páchateľa k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti,  preto  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu  s cieľom predídenia  prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 

 V poslednom období  páchateľ/ páchatelia / pri telefonáte  so seniorom spravidla z utajených  telefónnych  čísel,  sa  informuje u poškodenej u  ktorej najskôr zisťuje či v prípade ak jej prinesie poštár preplatok  bude mu mať vydať z 500 eurovej bankovky, načo keď odpovie kladne, páchateľ hovor ukonči a v nasledujúcom telefonickom hovore vydávajúc sa za príslušníka polície uvedie poškodenej, že je v ohrození, chcú ju okradnúť, všetky peniaze a zlato, ktoré má doma nech dá do tašky, vyjde na balkón, túto tašku zhodí z balkóna na zem, kde polícia jej peniaze a zlato uschová, následne vráti, potom nech sa ide schovať dnu do bytu pokiaľ neskončí policajná akcia.

Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu  neposielali peniaze, nič neplatili,  žiadne peniaze nevyhadzovali o okien balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka  a túto skutočnosť  ihneď treba oznámiť  na polícií Slovenskej republiky na telefonickú  linku 158.

                                    Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci.