prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 23.06.2022       lokality: Pod Jedľou, Korcháň, Bednárka, Starelina, Kukoľanka 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 29.06.2022       lokality: U Sogľa, Strýkova, Bazgerka, Dlhá, Ďadíkova, Bzdivonka, Kykuľa, Preláč, Postalka