Materská škola, Fojstvo 1253, 023 51 Raková po dohode so zriaďovateľom obec Raková a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2022/2023 na termín: 
od 2. mája  do 5. mája 2022, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
  Zápis do MŠ Fojstvo 2022