prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 11.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 12.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 13.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 14.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribucie elektriny 14.4.2022             lokalita Pod Poľanou 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 19.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 22.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 25.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 26.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 27.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka