Odo dňa 25. januára 2022 sú zmenené opatrenia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténu osôb pri úzkom kontakte. Viac informácii nájdete v prílohe: 

pdfVyhláška ÚVZ č. 7 zo dňa 24. januára 2022