Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2021

Počet obyvateľov k 31.12.2020    -     5627

Počet narodených                    67

Počet prisťahovaných              74

Počet zomretých                     80

Počet odsťahovaných             61

Celkový  počet obyvateľov  k 31.12.2021   -   5627

 

Prírastok  0  obyvateľov .