vyvoz komunal

Dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu harmonogramu zvozu komunálneho odpadu v obci Raková. Tento rok sa aj vďaka zavedeniu zálohovaného systému zberu plastových fliaš a plechoviek očakáva zníženie množstva vyprodukovaného odpadu určeného na triedenie. Taktiež sa na zvoz odpadu využívajú nové vozidlá, čo zvýšilo efektivitu pri jeho zbere. Po novom sa už nebude zbierať komunálny odpad 4 dni v týždni ale už len dva.  V prvý deň v týždni sa bude zvážať odpad od Blažička, až po nižný koniec. V druhý deň v týždni Fojstvo až po Zákopčie a celá Trstená až po Korcháň. Nový kalendár zvozu je dostupný TU a v tlačenej podobe vám bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Taktiež si na obecnom úrade môžete vyzdvihnúť kalendár obce Raková na rok 2022 a vrecia na komunálny odpad. V pondelok 3.1.2022 začíname so zberom plastov od Blažička až po nižný koniec. V utorok 4.1.2022 taktiež so zberom plastov Fojstvo až po Zákopčie a Trstená po Korcháň.