k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Prílohy:      pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 772 zo 14. decembra 2021