unnamed

Dovoľujeme si vám oznámiť, že po niekoľko mesačných rokovaniach sa nám podarilo opäť sfunkčniť ambulanciu zubného lekára v Rakovej. V priestoroch zdravotného strediska v Rakovej bude od 2. novembra 2021 otvorená zubná ambulancia Praktik Dent s.r.o. Občania s trvalým alebo s prechodným pobytom v obci Raková sa môžu objednávať telefonicky na tel. čísle: 0948946691