stredoslovenska distribucna

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest:

Prerušenie distribúcie elektriny 7.10.2021                 lokalita Petrová, Kuchriská

Prerušenie distribúcie elektriny 18.10.2021               lokalita Mičkové, U Maslíka, Preláč, U Rafaji, U Špaldoni 

Prerušenie distribúcie elektriny 21.10.2021               lokalita Bazgerka, Bzdivonka, Dlhá, Ďadíková, Kykuľa, Postalka, Preláč, Strýkova, U Sogľa

Prerušenie distribúcie elektriny 28.10.2021               lokalita Bednárka, Kohútove, Kopčisko, Korcháň, Kubriková, Kuchriská, Kukoľanka, Kurajka, Mičkové, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Preláč, Starelina, U Furmaníka, U Krížka, U Rafaji, U Repčáka, U Smrečka, U Školníka, U Špaldoni, Zahrbik, Zavaleniská, Trstená I., Trstená II., Stodolčiská, Za Groň, U Miča, U Matuška, U Turiaka, Fojstvo I., U Hura, U Drozda, U Matysa, U Kukoľa, U Baloňa, U Gala, U Moravčíka, U Sihelníka, U Maslíka.

Plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto, zrušenie plánovanej odstávky a skutočné časy plánovanej odstávky si môžete overiť v jednoduchej aplikácii: TU