Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci     

O D V O L Á V A    od   26. 08. 2021  od 06.00 hod.  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                       v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 10.06.2021.

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru