Lesy Slovenskej republiky štátny podnik vyzývajú podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. 

Výzva a zoznam vlastníkov:

https://cuet.slovensko.sk/sk/priloha/zobraz/c84a0cbe-2190-488c-b663-bcfcbebc2cb2

Dátum zverejnenia (vyvesenia):  29.06.2021