mapa cestovného semaforu

Od pondelka 31.5.2021 je účinný tzv. cestovný semafor, ktorý umožňuje osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizuje import nových infekcií, prípadne nových mutácií SARS-CoV-2. Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemiologickej situácií v okolitých krajinách sveta na základe farebného rozlíšenia rizika (zelená, červená, čierna). Cestovný semafor sa bude aktualizovať raz za dva týždne, v individuálnych prípadoch skôr.

Systém cestovateľského semaforu

ZELENÉ KRAJINY

Medzi zelené krajiny patria od 31. mája členské štáty Európskej únie, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.

Rizikový profil krajiny

Krajiny EÚ a krajiny mimo EÚ s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou.

Karanténa / test

14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatínym RT-PCR testom po príchode (platia výnimky – viď nižšie).

Výnimky

  • zaočkované osoby;
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných 180 dní;
  • deti do 18 rokov.

ČERVENÉ KRAJINY

Od 31.5.2021 sú červenými krajinami  Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.

Rizikový profil krajiny
Krajiny mimo EÚ s nepriaznivou epidemiologickou situáciou.

Karanténa / test
14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená neg. RT-PCR testom najskôr na 8. deň.

Výnimky
Bez výnimiek.

ČIERNE KRAJINY

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.

Rizikový profil krajiny
EÚ, alebo krajiny mimo EÚ s nehodnovernými dátami, alebo šírením nebezpečných variantov.

Karanténa / test
14-dňová domáca karanténa, nezávisle od výsledku RT-PCR testu z 8. dňa

Výnimky
Bez výnimiek.

Odporúčame pri vstupe do konkrétnej krajiny na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR pozrieť si konkrétne podmienky vstupu do tejto krajiny (test, výnimky, karanténa atď.)

Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie SR:   pdfVyhláška č. 212