Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 260 zo dňa 14.5.2021 ukončuje núdzový stav vyhlásený dňa 30.9.2020 uznesením vlády č.: 587.