Česká správa sociálneho zabezpečenia v Prahe oznamuje svojim klientom, ktorí poberajú dôchodok z Českej republiky,  že "Potvrdenie o žití" ešte nemusí byť úradne osvedčené. K potvrdeniu je ale nutné napísať poznámku: COVID-19.