Koľko lásky, ale aj utrpenia sa zmestí do slova zloženého zo štyroch písmen. Slova, ktoré je jedinečné na celom svete, výnimočné a nenahraditeľné. „ MAMA“. Ukrýva v sebe celý svet. Ukrýva v sebe túžbu každej  ženy, ktorá dúfa, že ju raz tak niekto osloví. Túžbu tehotnej ženy držať svoje dieťatko v náručí. Túžbu mám, aby dobre vychovali deti, ktoré tu po nich zostanú. Slovo, v ktorom je skrytá aj bolesť a sklamanie. Únava z nocí prebdených pri svojich deťoch, každodenný strach, aby ich v živote nič zlé nestretlo.

To sú naše mamy. Úžasné, jedinečné, plačúce či objímajúce. Cez svoje mozole a slzy nám ukazujú tú správnu cestu. Ich obetavá láska je dokonalým základom, na ktorom je postavený celý náš život. Preto Vám, MAMINKY NAŠE,  ďakujeme a z celého srdca Vám chceme zablahoželať k Vášmu sviatku. Potešiť Vás v tento krásny májový deň aspoň  krátkou básňou, výkresom či portrétom.

Ďakujeme za Vašu lásku, pretože „blahoslavená je matka, ktorá sa vzdá časti svojej duše pre šťastie svojich detí“.