Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci

                                  O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 08.04.2021 od 09:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 31.03.2021.

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva od 8.4.2021