Vďaka zlepšujúcej pandemickej situácie v okrese Čadca dôjde od 12.4.2021 k opätovnému otvoreniu Obecného úradu v Rakovej pre verejnosť. Aj naďalej zostávajú v platnosti podmienky z Nariadenia vlády SR a to:

1. Vstup do budovy bude možný len s použitím respirátora s minimálnym stupňom ochrany FFP2.

2. Osoba sa preukáže potvrdením o vykonaní negatívneho testu na prítomnosť vírusu COVID - 19 (resp. potvrdenie o výnimke) nie starším ako 7 dní. Táto povinnosť platí aj pre osoby staršie ako 65 rokov.

3. Každý pred vstupom do budovy je povinný použiť dezinfekciu rúk s meraním teploty. Ak jeho telesná teplota presiahne 37 °C, vstup do budovy mu nebude umožnený.