Za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb, ako aj z dôvodu dodržania podmienok určených Zákonom na ochranu osobných údajov, dochádza k zmene spôsobu registrácie na testovanie. Nová registrácia je dostupná na stránke https://www.ecasenka.sk/ordinacia/covid-19odberovemiesto-rakova