Vo vybraných domácnostiach sa uskutoční v priebehu roka 2021.

Štatistický úrad zrealizuje v roku 2021 zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vo vybraných 690 obciach, medzi ktorými je aj Raková. Do zisťovania je na celom Slovensku zapojených 8 200 domácností.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Údaje sa zverejňujú ročne na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o európskej štatistike cestovného ruchu.