Uznesením Vlády Slovenskej republiky zo dňa 31.12.2020 sa predlžilo obmedzenie pohybu občanov do 24. januára 2021. Výnimka z tohto obmedzenia sa nevzťahuje na návštevu úradov. Preto bude Obecný úrad v Rakovej, ako aj zberný dvor obce do 24. januára 2021 zatvorený. Úradné záležitosti si môžete aj naďalej vybaviť poštou (vrátane poštovej schránky pred úradom), telefonicky, alebo elektronicky cez portál: slovensko.sk.