distribucia vriec a kalendarov malý

Občania, ktorí si nevyzdvihli vrecia na separovaný odpad a kalendáre na rok 2021, majú možnosť vyzdvihnúť si ich v pracovných dňoch  v Infocentre Obecného úradu alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov.