Obec Raková dáva do pozornosti občanom, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2020 je možné naďalej predkladať na Obecný úrad Raková  žiadosti, návrhy a pripomienky  k zmene územného plánu, a to v lehote do 31.01.2021.