Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamujú občanom, že v čase od 16. novembra 2020 do 30. novembra 2020 bude v obci Raková prebiehať odpočet vodomerov. Vzhľadom na  mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID -19 na území SR, a aby sme predišli sociálnym kontaktom, žiadame o súčinnosť pri odpisovaní stavu vodomerov. Prosíme občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste,  aby stav odpísali a umiestnili na viditeľné miesto (napr. nalepiť na poštovú schránku, prípadne na vchodové dvere). Ďakujeme, že nám pomôžete chrániť nielen Vás, ale i nás.