Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 704 zo 4.novembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020:

pdfObmedzenie slobody pohybu a pobytu - uznesenie vlády