Na základe aktuálnych údajov došlo k zmene času testovania. Druhé kolo testovania sa bude konať v časoch len od 8:00 do 20:00.