Celoplošné testovanie sa uskutoční v sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 8.11.2020 v čase od 7:00 do 22.00. Odbery budú vykonávané do 21:30, okrem prestávok na obed (12:00-13:00) a večere. (18:00 - 18:30)
Na testovanie môžete prísť na ktorékoľvek odberové miesto v obci, alebo na Slovensku, kedykoľvek v hore uvedených časoch. Pre plynulý priebeh a krátke čakacie doby sme pripravili časový harmonogram podľa priezvisk a miesta trvalého pobytu. V obci budú zriadené 4 odberové miesta s priradením nasledovných ulíc:
1. Kultúrny dom Jána Palárika: Bukovina, Blažička, Hura, Kajánka, Krištofa, Kuči, Mačiska, Podmoly, Sidora, Surovky, Urbana, Za Sihlami, Bazgerka, Maslíka
2. Telocvičňa pri Základnej škole Milana Mravca: Fojstvo I, Fojstvo II, Prílohy, Halušky, Matuška, Skákaly, Špora, Tutky, Vražla, Vrobla
3. Základná škola Milana Mravca: Kykuľa, Postaľka, Stodolčiská, Trstená I, Trstená II, Baloňa, Drozda, Gala, Kukoľa, Matysa, Miča, Moravčíka, Sihelníka, Škrabáka, Turiaka, Zemana, Za Groň
4. Základná škola Trstená : Kohútové, Kuchriská, Mičkové, Petrová, Pod Poľanou, Preľač, Furmaníka, Rafaji, Smrečka, Špaldoni, Bzdivonka, Bednárka, Ďadíková, Dlhá, Kopčisko, Korcháň, Kubríková, Kukoľanka, Kurajka, Pod Jedľou, Starelina, Strýkova, Repčáka, Sogľa, Školníka, Zahrbik, Zavaleniská, Križka.

Na základe skúsenosti z prvého kola testovania sa nebudú odbery vykonávať v kostole. Prosíme vás o dôsledné dodržiavanie harmonogramu. Iba tak sa dá vyhnúť dlhým čakacím dobám v sobotu a nevyužitiu kapacít odberových mies v nedeľu.
Ďakujeme za pochopenie.

pdfHarmonogram 2 kolo