Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                             ODVOLÁVA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
                          okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 03.09.2020 od 06:00 hod. 

Prílohy: pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva