Obec Raková dáva do pozornosti občanom, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva je od 19.6.2020 otvorený územný plán obce Raková. V lehote do 31. októbra 2020 môžu občania na Obecný úrad Raková predkladať žiadosti, návrhy a pripomienky  k zmene územného plánu.