Obec Raková vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

          Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková 

Predpokladaný nástup do funkcie je od 01.09.2020.

Všetky informácie sú dostupné na nasledovnom odkaze:

pdfVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková