Tak ako bolo pravidlom po minulé roky, vždy dva mesiace pred konaním Hodového dňa obce Raková začal Obecný úrad s predajom trhových miest. Nakoľko nevieme počas hodov zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup divákov, hodový deň tento rok nebude. Ďakujeme za pochopenie.