20200701 121347

                  Ďalšou z budov v majetku obce, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou obvodového plášťa bola budova hasičskej zbrojnice.

Po tom ako sa v minulom roku zrekonštruovali toalety pre hasičov, ako aj hostí spoločenskej sály, prišla tento rok na rad fasáda budovy. Stavebné práce spočívali vo výmene posledných drevených okien za nové - plastové. Obvodové múry boli zateplené minerálnou vlnou. Zhotovili sa nové lapače snehu a nainštalovali odkvapové žľaby a zvody. Stavebné práce realizovala spoločnosť TEMPRO - STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca,  ako víťazný uchádzač v rámci verejného obstarávania v rozpočte 41.815,10€. Projekt je spolufinancovaný zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 71,75%. Výška poskytnutej dotácie bola 30.000€.

 

 

Untitled 2

20200701 121041