kfp npm diplom 2020 1 13

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica udelila knihe Raková Dejiny, Ľudia, Príbehy 2. miesto v kategórií kníh o obciach. Ďakujeme za ocenenie, ktoré patrí hlavne autorom knihy a všetkým občanom, ktorí sa zo svojimi fotografiami, príspevkami a námetmi podieľali na príprave knihy.