odstávka elekrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest: 

Prerušenie distribúcie elektriny 5.6.2020                       u Kuči, u Kajánka, u Urbana

Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2020                     u Tutky, u Halušky

Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2020                     u Tutky, u Halušky

Prerušenie distribúcie elektriny 19.6.2020                     u Tutky, u Halušky