pVqR.ilustracna snimka

V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky sa počnúc dňom 10. mája 2020 obnovujú Sväté omše v kostoloch za obmedzených podmienok. Vo farnosti Raková budú Sväté omše nasledovne a s týmito obmedzeniami:

 

1. Nedeľné Sväté omše budú bývať na námestí pred kostolom v časoch 7:30, 9:00 a 10:30. Na námestí budú pripravené stoličky v rozostupoch 2x2 metre. Prosíme vás, dajte prednosť na sedenie dôchodcom, tehotným ženám a rodičom s malými deťmi. Svätá omša o 10:30 bude prenášaná aj prostredníctvom káblovej televízie, internetu. 

2. Svätá omša na Korcháni v nedeľu o 9:00 bude určená pre ľudí nad 65 rokov do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci  môžu bohoslužbu  sláviť vonku  okolo kostola. 

3. Sväté omše v týždni budú nasledovne

Pondelok, streda, piatok  o 18:00 pre veriacich bývajúcich od kostola smer vyšný koniec a Zákopecká cesta do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci  môžu bohoslužbu  sláviť vonku  okolo kostola. 

Utorok, štvrtok, sobota o 18:00 pre veriacich bývajúcich od kostola smer nižný koniec a Trstená do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci  môžu bohoslužbu  sláviť vonku  okolo kostola. 

Aj tieto Sväté omše budú prenášané do káblovej televízie a internetu.

Piatok o 16:20 na Korcháni pre veriacich od Kohútového na Korcháň do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci  môžu bohoslužbu  sláviť vonku  okolo kostola. 

Prosíme o rešpektovanie rozostupov 2 metre, nosenie ochranných rúšok a pred vstupom do kostola si dezinfikujte  ruky, alebo používajte ochranné rukavice.