i 6016591

Riaditeľka Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková oznamuje, že od 30. apríla do 15.mája 2020 sa uskutoční zápis detí na školský rok 2020/2021.

 

❗️Forma: bez osobnej prítomnosti detí !

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností MŠ s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie využitím jednej z nasledujúcich možností:
📌 1.elektronickou formou: elektronickú prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, vyplní a odošle on-line alebo do e-mailovej schránky školy najneskôr do 15.05.2020.

Elektronickú prihlášku - Žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete TU

 

📌2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa do materskej školy elektronicky, vyzdvihne si Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie u informátora na OU Raková v čase úradných hodín a zašle poštou na adresu Materská škola, Fojstvo 1253, Raková 023 51 najneskôr do 15.05.2020

📌3.osobne dňa 4.5.2020 v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko epidemiologických opatrení ( vstup do budovy povolený len s rúškom rukavicami a pre potreby podpisu s vlastným perom)

❗️Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Žiadosť o prijatie do materskej školy