Riaditeľ Cirkevnej základnej školy oznamuje zápis do 1. ročníka školy

 

zápis CZŠ